Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Kurs lektorski

ks. Grzegorz Jankowiak| 07 mar 2008| Komentowanie nie jest możliwe

Liturgia słowa jest integralną częścią Mszy Świętej. Z pewnością każdemu z nas zależy na tym, aby czytania, które słyszymy w kościele, wykonywane były z należytą uwagą, starannością, w sposób komunikatywny i godny. Jednak dla kogoś, kto stoi przy ambonce, nie jest to sztuka łatwa. Dlatego też corocznie organizowany jest przez Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej tak zwany kurs lektorski.

Szczecińscy ministranci przygotowują się do zaszczytnej i odpowiedzialnej służby lektora podczas czterech sesji w seminarium duchownym. Dwie z nich odbywają się jesienią, natomiast dwie ostatnie zaplanowane są na wiosnę. Uwieńczeniem kursu jest uroczysta promocja podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek w katedrze.

W sobotę 17 listopada br. na pierwszym spotkaniu zgromadziło się blisko 40 ministrantów ze Szczecina. Uczestnicy w pierwszej części spotkania wysłuchali dwóch wykładów dotyczących wprowadzenia do Pisma Świętego i liturgiki, które poprowadzili alumni seminarium. Po wykładach przyszli lektorzy udali się do kościoła na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Następnie, aby nabrać sił przed drugą sesją wykładowo-ćwiczeniową, wszyscy biorący udział w kursie posilili się w seminaryjnym refektarzu. Po krótkiej przerwie nadszedł czas na ćwiczenia fonetyczne. Jak się okazało, szkolenie wymowy przysporzyło niektórym chłopcom niemało trudności – ale, ponieważ było ono połączone również z zabawą, godzina ta minęła bardzo szybko.

Ostatnimi punktami sobotniego spotkania były dwa wykłady dotyczące historii i teologicznego znaczenia liturgii słowa Bożego oraz śpiewów między czytaniami. Warto dodać, że wszystkie cztery sesje kursu lektorskiego mają ustalony program ramowy – zmieniają się oczywiście tematy wykładów. Ogólnie rzecz biorąc, zagadnienia podejmowane na kursie dotyczyły liturgii, Pisma Świętego i duchowości.

Podczas kursu, przyszłym lektorom, w ich wysiłku intelektualnym i duchowym, towarzyszyły serdeczne słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wypowiedziane do ministrantów podczas ich europejskiej pielgrzymki 2 sierpnia 2006 roku: „Jako ministranci jesteście apostołami Jezusa! Gdy uczestniczycie w liturgii, pełniąc swoją służbę przy ołtarzu, ofiarowujecie wszystkim świadectwo. Wasza skupiona postawa, wasza pobożność, wychodząca z serca i wyrażająca się w gestach, w śpiewie, w odpowiedziach – jeśli robicie to w sposób właściwy i bez roztargnienia, nie byle jak – jest świadectwem, które działa na ludzi. Więź przyjaźni z Jezusem ma swoje źródło i swój szczyt w Eucharystii. Jesteście bardzo blisko Jezusa w Eucharystii i to jest największym znakiem Jego przyjaźni do każdego z was.”

Możliwość komentowania jest wyłączona.