Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

VIII Niedziela Zwykła Rok A

XCRB| 25 maj 2008| Komentowanie nie jest możliwe

Teksty dzisiejszej niedzili przypominają nam o zaufaniu Bogu, który nie opuszcza swojego ludu. Już antyfona na wejście zaczerpinięta z psalmu 18 przypomina: „Pan jest moim obrońcą. Wyprowadził mnie na miejsce przestronne, ocalił mnie, gdyż mnie miłuje”. W kolekcie jest zawarta prośba, aby pod rządami Boga dzieje świata toczyły się w pokoju, a Kościół służył Bogu bez przeszkód.

Liturgia słowa, począwszy od pierwszego czytania zaczerpniętego z Deutero- Izajasza przypomina najważniejszą prawdę Biblii. Miłość Boża tak bardzo przewyższa miłość ludzką, że jest to poza granicami ludzkiego rozumowania: jest najwyższą tajemnicą.

Psalmista przypomia, iż jedynie w Bogu może znaleźć ludzka dusza spokój i zbawienie. To od Boga pochodzi zbawienie. To On jest skałą i zbawieniem człowieka.

Apostoł Narodów w Liście do Koryntian przypomina natomiast o sądzie kórgo dokona Bóg, kóry zna ludzkie serca i przy powtóynym przyjściu Syna Bożego, zostaną ukazane wszytskie intencje i zamiary, jakie kierowały ludźmi. Tylko Bóg ma prawo oceniać człowieka. Bóg który bardzo się o nas troszczy choć my o tym często zapominamy a przypomina nam o tym dziiejszy fragment Ewangelii. Każdego dnia trzeba ufać Bożej Opatrzności. Co nie znaczy, że nie należy nic nie robić i czekać na manne z nieba. Bóg pragnie nas wspomagać ale i my musimy ztarszyc się o rozwój talentów danych przez Boga.

Modlitwa nad darami przypomina, iż dary któe skałdmay w ofierze pochodzą od Boga i są wyrazem naszego oddania.

Antyfona na Komunię jest w dwóch wersjach pierwsza mówi nam o wdzięczności Boga za dobro, które wyświadcza. Durga ntomiast przypomina fakt obecności Boga przez wsyztski dni pośród swojego ludu, kórym jest Kościół.

Modlitwa po Komuni jest prośbą, do Miłosiernego Boga, aby sprawił, żeby Pokarm przyjmowany na ziemi, „zapenił nam udział w życiu wiecznym”.

 

 

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.