Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Zesłanie Ducha Świętego

Michał Wyrobek| 05 maj 2008| Komentowanie nie jest możliwe

Pięćdziesiątnica paschalna przeżywana była jako jedna wielka niedziela, jako okres najbardziej radosny. Pascha chrześcijańska mieści w sobie wszystko, co ja poprzedziło, i to co po niej nastąpi. Niedziela Paschalna rozwija się przez swoją łaskę na czas Pięćdziesiątnicy. Czas ten przynosi ujawnienie swojej pełni – wylanie Ducha Świętego. Działanie Ducha Świętego rozwija i kończy ekonomię Słowa Bożego. Celem ekonomii Chrystusa jest zstąpienie Ducha Świętego. Słowo przyjęło ciało, abyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego: – Pięćdziesiątnica to zakończenie obchodu świąt paschalnych i w tym dniu prosi się by Duch Święty umocnił serca odrodzonych w Chrystusie.

Duch Święty jest tym, przez którego Syn oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Kolekta stanowi doskonałą interpretację chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Modlitwa nad darami, modlitwa po Komunii łączą misję Ducha Świętego z całym działaniem Chrystusa (cuda, głoszenie ewangelii, obietnica). W ten sposób Duch Święty złączony jest z całą misją Syna, który po to przyszedł, abyśmy otrzymali nowego Ducha – Nowe życie.

W Dniu Zielonych Świąt Chrystus zesłał Ducha Świętego na uczniów zebranych we Wieczorniku. W pieśniach prosimy „Dawcę darów mnogich”, aby nas codziennie oświecał i umacniał na naszej drodze do Ojca. Prośbę tę podejmują pieśni nabożne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.