Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

20 VI – Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Grzegorz Madoń| 27 cze 2008| Komentowanie nie jest możliwe

Nie bez powodu dzień po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w kościele wspominamy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Te dwa święta są tak bardzo ściśle ze sobą związane jak ściśle związane jest Serce Matki i Syna. Gdy sięgniemy to historii tego święta to pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes w XVIIw. Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Jak wiemy, łączył go ze czcią Serca

Pana Jezusa. Odtąd powszechne są obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi.

Niepokalane Serce Maryi bo związane z Jej nieskazitelnością od Jej poczęcia. Już w łonie Anny Serce Maryi było najświętsze wśród ludzi. To Serce wybrane było przez Boga, aby kiedyś w przyszłości „dało życie” innemu Sercu – najświętszemu. I stało się tak jak chciał Bóg, Maryja wybrana na Matkę Jezusa zostaje obdarowana łaską Serca przeczystego, którego żaden człowiek nie doświadczył i nie doświadczy. To serce niczym nie skalane, żadną zmazą grzechu króluje w śród serc czystych. Maryja nie chełpi się swoją czystością Serca, wręcz przeciwnie pokazuje wielką pokorę już nie tylko wobec samego Boga i swego Syna, ale pokazuje się jak święty wzór do naśladowania przez nas wierzących. Ona jak na pokorną Służebnicę przystało, wskazuje nam którędy mamy iść ażeby dojść do Serca jej umiłowanego Syna.

Serce Maryi tak bardzo promienieje miłością do każdego człowieka a zwłaszcza tego zagubionego nie ważne czy to przez niewiarę czy rozterki duchowe. Ona czeka na każdego zbłąkanego syna by przytulić do Swego czystego Serca. Chce zabrać wszelkie boleści naszych serc i przedłożyć je u Najświętszego Serca Jezusowego.

Maryja jak ten wspaniały kwiat, piękny i pachnący świeżością kochającego Serca przychodzi do nas i mówi, że jest pełne miłości której chce każdemu człowiekowi udzielić. Ona pragnie miłości ludzi, chciałaby aby każdy z nas czerpał z Jej Niepokalanego Serca tyle miłości, życzliwości i troskliwości ile potrzebuje. Nie oczekuję w zamian dla siebie nic, pragnie jedynie większej ufność Sercu Jezusowemu.

To samo Niepokalane Serce, które najpierw było pełne radości i zadowolenia przeszyje w niedługim czasie miecz boleści. Bo oto ściśle związane ze sobą dwa Serca zostają rozdzielone przez moment, aby znów połączyć się ze sobą w Królestwie Niebieskim. Maryja króluje nam każdego dnia i wstawia się za nami u Syna. Bądźmy wdzięczni Jej za to i udajmy się do Jej Przeczystego Serca z każdym trudem dnia codziennego i zaufajmy jej bez granic, że nas wysłucha.

Niech ta krótka modlitwa często nam towarzyszy:

Boże, Ty przygotowałeś w Sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynia Twojej Chwały przez miłość, której od niej się uczymy nieustannie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.