Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Czerwiec – miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Mateusz Pakuła| 02 cze 2008| Komentowanie nie jest możliwe

W miesiącu czerwcu Kościół święty, szczególnie troszczy się o oddawanie czci Najświętrzemu Sercu Pana Jezusa. W wielu kościołach, kaplicach, krzyżach przydrożnych, figurkach odprawiane są nabożeństwa czerwocowe. Sam kult Serca Jezusowego został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque – wizytkę. Zakonnica ta w drugiej połowie XVII wieku doświadczyła objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia w całym Kościele nabożeństwa ku czci swojego Serca. Ta forma kultu osoby Jezusa Chrystusa, a dokładniej jego Najświętszego Serca przybierała najrozmaitsze formy. Samo nabożeństwo czerwcowe pojawiło się we Francji, w Paryżu w pierwszej połowie XIX w., za sprawą zakonnicy – Anieli de Sainte-Croix.

Siostra ta w chwili dziękczynienia po przyjęciu Jezusa w Komunii św. pomyślała, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Podzieliła się tym pomysłem z innymi. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię.

W Polsce nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa było znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostało przyjete przez biskupa Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca 33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papież Leon XIII, 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do Litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.