Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Animator Liturgicznej Służby Ołtarza – kim jest i jaki powinien być?

Grzegorz Madoń| 08 wrz 2008| Komentarze 2 »

Kim jest?

Animator Liturgicznej Służby Ołtarza to osoba która spełnia bardzo ważną rolę w formacji Liturgicznej Służby Ołtarza. Zanim jednak skupię się nad cechami charakteru i osobowości animatora, na początku postaram się pokrótce scharakteryzować warunki jakie należy spełnić by nim zostać. Zatem aby nim być trzeba, a przynajmniej powinno ukończyć się odpowiedni kurs, który będzie uprawniał do sprawowania tej funkcji. Kursy takie zazwyczaj organizowane są przez diecezjalnych opiekunów LSO i trwają rok.Innym niezwykle ważnym warunkiem jaki należy spełnić to poznanie w sposób pełny przebieg liturgii. Kandydat na animatora musi sam w sposób wystarczający orientować się w celebracji różnorakich nabożeństw. Musi posiadać wiedzę na temat wszystkiego co jest z nią związane. Dlatego powinien poświęcić temu więcej uwagi i pracy prywatnej. W miejscu tym należy też wspomnieć, iż animator nie jest zobowiązany do bycia członkiem LSO czyli nie jest konieczne to by wcześniej był ministrantem. Jest to osoba „samodzielna” co za tym idzie funkcja animatora nie jest stopniem ministranckim.

Jaki powinien być?

Jeśli natomiast chodzi o osobę animatora to warto już na wstępie przytoczyć krótkie tłumaczenie z języka łacińskiego. Animator dosłownie oznacza „dawca życia”, niezwykle pięknie określa się tego, który ma kształtować umysł nie tylko wprowadzając odpowiednią wiedzę, ale przede wszystkim formować w nim wnętrze w taki sposób by bardziej poznał i ukochał samego Jezusa Chrystusa, poprzez służbę przy Jego Ołtarzu. Animator to nauczyciel, a dobry nauczyciel troszczy się nie tylko o posiadaną wiedzę ucznia, ale również to w jaki sposób ów uczeń będzie ją wykorzystywał, aby sam doszedł do doskonałości. Aby to wszystko realizować w sposób właściwy animator musi być osobą opanowaną i spokojną a co za tym idzie, powinien wykazywać się dużą cierpliwością by w razie niejasności z chęcią powtórzył niezrozumiałą partię materiału. Powinna cechować go swoboda wypowiedzi, a także postawa niezbyt „stremowana”, ma to wszystko służyć właściwemu przeprowadzeniu zajęć. Aby zajęcia te były interesujące dla młodych chłopców powinien unikać prowadzenia wykładów nie opartych na jakichś przykładach i ćwiczeniach. Czysta teoria zapewne nie pozostanie na długo w pamięci przyszłego ministranta. Należało mieć na uwadze znane powiedzenie „słowa uczą, przykłady pociągają”, a zatem musi animować czyli „ożywiać” prowadzone zajęcia. Oprócz charakteru oraz tych cech typowo osobowościowych, bardzo ważnym elementem, można by rzec nawet najważniejszym jest postawa animatora samego animatora, czyli to co reprezentuje swoją osobą. Winien być ściśle związany z Chrystusem najlepszym nauczycielem i dawać temu wyraz w swoim postępowaniu. Musi swoją osobą reprezentować coś, co można by naśladować, aby młody ministrant mógł czerpać z niego pozytywne wzorce do naśladowania. Powinien być zatem człowiekiem modlitwy, gdyż tylko w taki sposób może dobrze formować „młode umysły”. Od niego zależy jacy będą przyszli ministranci, czy wytrwają na długie lata przy ołtarzu. Ponieważ w jaki sposób zaszczepi w nich postawę modlitewną w taki sposób będą ją realizować w życiu ministranckim.

Bycie animatorem oprócz tego, że jest przywilejem i zaszczytem jest także obowiązkiem, który „ciąży” na nim. Podkreślić należy, że animator nie zajmuje się tylko grupami przyszłych ministrantów, prowadzą również spotkania z ministrantami każdego stopnia. Często bywa tak, że funkcję animatora pełni ceremoniarz parafialny, gdyż to On zna się na przebiegu liturgii najlepiej.

Podsumowując życzyłbym kandydatom na animatorów i samym animatorom wytrwałości i satysfakcji z wykonanej pracy. Trzeba pamiętać, że nie wiemy, jaką drogą Bóg nas prowadzi. Ale to jedno powinniśmy wiedzieć, że kto obcuje bardzo blisko ze słowem Bożym, i samym Chrystusem ten podnosi żagiel na statku swojego życia. I może nawet nie przypuszcza, dokąd on go poprowadzi, gdy wiatr powieje. Bo wiatr i Duch Boży tchnie, kędy chce. Animator – to „dawca życia”, życia nowego jako ministranta.

 

 

 

 

2 odpowiedzi na „“Animator Liturgicznej Służby Ołtarza – kim jest i jaki powinien być?””

  1. Ciekawa strona. Można znaleść dużo ciekawych informacji.
    —- Super Tanio Wyposażenie Siłowni http://www.sprzetkulturystyczny.waw.pl

  2. pinterest pisze:

    Most Facebook users are teenagers who do not have a lot of money
    to spend. Unfortunately, it’s also introduced a host of ways to
    violate intellectual property laws. There are different ways on getting invited to Pinterest.