Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Mateusz Pakuła| 25 cze 2009| Komentowanie nie jest możliwe

Dnia 19. czerwca br., Kościół święty szczególnie obchodzi uroczystość ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu odprawia się specjalną Mszę św. wedle formularza o tymże niepojętym w Miłość Sercu Pana. Samo święto i cześć dla Serca Jezusowego wywodzi się od Świętej Małgorzata Marii Alacoque francuskiej mistyczki XVII-wiecznej Europy. Była ona członkiniom zakonu Sióstr Nawiedzenia (tzw. Wizytek). Doświadczona wielorakimi widzeniami samego Jezusa Chrystusa, który powierzył jej za zadanie ogłoszenia światu o nieskończonym miłosierdziu Swoim ukrytym w Jego Najświętszym Sercu. Objawienia te szczególnie związane były z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego, aby ludzkość ukochała sobie tę formę modlitwy i więcej mogła przybliżyć się do Miłości Bożej.

W pierwszym widzeniu, według jej przekazu, Pan Jezus wypowiedział do niej następujące słowa: Moje Boskie Serce płonie tak wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. Po tych słowach ukazał zakonnicy swoją otwartą pierś, a w niej Serce pałające wielką miłością do ludzi. W symbolicznym geście wziął serce Małgorzaty Marii i włożył je do swojego, a następnie oddał je, już wypełnione płomieniem miłości zaczerpniętym z Jego Serca.

W czasie kolejnego objawienia Chrystusowego Serca mówił m.in.: Dlatego żądam,

żeby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca. (…) W zamian za to obiecuję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia…. Po jakimś czasie ustały widzenia i wizje. Wtedy właśnie św. Małgorzata zajęła się propagowaniem tego święta – dziś ma ono rangę uroczystości. Niestety nie łatwa była droga do poszerzenia kultu o Boskim Sercu, które pała Miłością. Święta napotkała duże trudności ze strony samych wyznawców Chrystusa, innych zakonów, jak też ze strony Stolicy Apostolskiej. Jednak za wstawiennictwem Episkopatu Polski w 1765 r. papież Klemens XIII jeszcze w tym samym roku zezwolił na obchodzenia święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przez zakon do którego należała św. Małgorzata.

Pan Jezus pozostawił nam obietnice, które zobowiązał się wypełnić dla czcicieli Jego Boskiego Serca:

Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque: Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:

 • Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 • Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 • Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
 • Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 • Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
 • Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
 • Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 • Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
 • Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
 • Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
 • Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
 • Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

Wspaniałą łaską jest to, że Pan Jezus ciągle nas nie opuszcza, a zachęca na przestrzeni dziejów do jeszcze większej miłości, łączności i nadziei, którą w Nim należy złożyć. Począwszy od czasów kiedy sam stąpał po Ziemi, poprzez objawienia świętej Małgorzaty, a również przez świętą s. Faustynę Kowalską, nam bardzo bliskiej daje ciągle do zrozumienia, że nas bezgranicznie kocha i nie jesteśmy mu obojętni. Wielkie wrażenie wywierają również wcześniej wymienione obietnice, ale też dają nadzieję, na lepsze życie na ziemi i Zbawienie w niebie.

Panie Jezu, pomóż nam codziennie starać się być dobrymi Twoimi naśladowcami. Naucz nas, byśmy stali się wiernymi Najświętszemu Sercu Twojemu. Boskie Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami teraz i w godzinę śmierci naszej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.