Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Kurs animatora grup ministranckich

ks. Grzegorz Jankowiak| 08 maj 2010| Komentowanie nie jest możliwe

Uprzejmie informujemy, że w dniach 28-30.05 i 4-6.06 br. w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie odbędzie się kurs animatora grup ministranckich. Kurs ten ma na celu przygotowanie najstarszych ministrantów z naszych parafii do pełnienia roli opiekunów i animatorów grup młodszych ministrantów i kandydatów.

Zajęcia będą dotyczyły między innymi zagadnień z następujących dziedzin: liturgiki, pedagogiki, psychologii rozwojowej, duchowości, etc. Kurs zostanie przeprowadzony przy współudziale alumnów seminarium oraz wykwalifikowanych wykładowców świeckich. Każda z sesji weekendowych rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, kończy się natomiast w niedzielę o godz. 14.00. Koszt całego kursu: 120 zł. Zgłoszenia prosimy kierować do ks. dr Grzegorza Jankowiaka, tel. 510443887, email: grjann@wp.pl. Termin zgłoszeń: 24.05.br.

Możliwość komentowania jest wyłączona.