Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Kurs ceremoniarza 2017 w rejonach Szczecińskim, Wschodnim i Południowym

ks. Grzegorz Jankowiak| 14 lut 2017| Komentowanie nie jest możliwe

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny Kurs Ceremoniarza dla Rejonu Szczecińskiego, Wschodniego i Południowego odbędzie się podczas trzech jednodniowych sesji: 4 marca1 oraz 29 kwietnia br. w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Rozpoczęcie każdej sesji o 10.00, zakończenie o 16.00. W tym czasie będą odbywać się zajęcia teoretyczne w formie wykładów, jak również praktyczne w formie ćwiczeń liturgicznych. Opłata za jedną sesję wynosi 25 zł. Po zakończeniu kursu, ministranci przygotowani do pełnienia funkcji ceremoniarza, zostaną zaproszeni w sobotę przed niedzielą Dobrego Pasterza (6.05.17) do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie podczas Dnia Jedności Ministrantów, w czasie uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Andrzeja Dzięgę odbędzie się ich uroczyste błogosławieństwo do posługi ceremoniarza. Kurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (ewentualnie ostatnia klasa gimnazjum). Kurs Ceremoniarza ma na celu przygotowanie lektorów do następujących zadań: pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii w czasie Mszy Świętych w niedziele oraz podczas uroczystości i innych nabożeństw, pod opieką księdza opiekuna, pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów, prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej, czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia, dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii, pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować do alumna Pawła Górzyńskiego (tel. 698-165-557) lub na adres: rektorat@seminarium.zp.pl do dnia 1 marca br.

Możliwość komentowania jest wyłączona.