Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Promocja lektorska

20.03.2008

Podczas Mszy Świętej Krzyżma w Wielki Czwartek 2008 roku odbyła się w katedrze promocja do posługi lektora ministrantów naszej diecezji. Promowanych zostało 140 chłopców. Przed liturgią, w kaplicy mariackiej, słudzy ołtarza złożyli uroczyste przysięgi lektorskie. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyło wielu kapłanów, którzy odnowili w tym szczególnym dla nich dniu swoje kapłańskie przyrzeczenia. Licznie reprezentowana była młodzież i służba liturgiczna ołtarza. Obecni byli również rodzice oraz bliscy nowo ustanowionych lektorów. Po Mszy Świętej Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Kamiński pobłogosławił epitafium poświęcone zmarłemu przed rokiem Księdzu Arcybiskupowi Kazimierzowi Majdańskiemu.