Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Rekolekcje dla ministrantów w Zieleniewie

W dniach 21-29 czerwca 2008 w Zieleniewie koło Choszczna odbyły się rekolekcje dla ministrantów. Zgromadziły one 30 chłopców z różnych zakątków naszej archidiecezji. Myślą przewodnią tygodniowych zajęć było zdanie: „Ministrant uczniem Chrystusa”. Rekolekcje poprowadził duszpasterz służby liturgicznej naszej archidiecezji ks. Grzegorz Jankowiak.

Służba ołtarza jest funkcją bardzo odpowiedzialną i wiąże się z odpowiednim przygotowaniem oraz ciągłym pogłębianiem wiedzy i umiejętności. Tej systematycznej pracy nad sobą mają służyć właśnie rekolekcje dla służby liturgicznej organizowane w czasie wakacji letnich. Ministranci, którzy w tym roku przyjechali do Zieleniewa mieli doskonałą okazję, aby, podczas warsztatów liturgicznych, biblijnych, fonetycznych i wokalnych, podnieść swoje ministranckie kwalifikacje. Jednak każde rekolekcje mają przede wszystkim przynieść pożytek duchowy. Ministranci przebywający na zgrupowaniu w Zieleniewie uczestniczyli codziennie we Mszy Świętej, wspólnej modlitwie, oraz w pogadankach dotyczących duchowości, pracy nad sobą, rzetelności w nauce, sumienności w spełnianiu swoich obowiązków. Z pewnością, tym, co uczestnicy rekolekcji zdobyli duchowo i intelektualnie podczas pobytu w Zieleniewie, będą mogli dzielić się z młodszymi kolegami w swoich wspólnotach parafialnych.

Zajęcia duchowe i dydaktyczne były oczywiście uzupełnione sportem i rekreacją. Powszechnie wiadomo, że ministranci i lektorzy to zazwyczaj utalentowani piłkarze – dlatego sporo czasu poświęcono w Zieleniewie na rozgrywki piłkarskie. Nie zabrakło również innych form wypoczynku: kąpieli w pięknych i czystych pobliskich jeziorach, wędrówek, podchodów leśnych, rajdów rowerowych. Uczestnicy rekolekcji zwiedzili również Choszczno oraz regenerowali swoje siły w tamtejszej pływalni „Wodny Raj”. Wszyscy uczestnicy, rozstając się, obiecywali sobie spotkanie w przyszłym roku na podobnych rekolekcjach.