Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Wakacyjne rekolekcje dla ministrantów

29.06-8.07.2009

W dniach 29.06-8.07.br w nadmorskim Łukęcinie odbyły się tegoroczne rekolekcje letnie dla służby liturgicznej. Zgromadziły one ponad czterdziestu ministrantów z różnych zakątków naszej archidiecezji. Najliczniej reprezentowane były parafie: Przemienienia Pańskiego z Mieszkowic, Świętego Krzyża i Bożego Ciała ze Szczecina, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Przecławia oraz św. Ojca Pio z Pniewa. Rekolekcje poprowadzili duszpasterze służby liturgicznej: ks. Grzegorz Jankowiak, ks. Łukasz Krasula i ks. Marcin Krzemień przy współudziale animatorów grup ministranckich, którzy zostali przygotowani do tego zadania podczas specjalnych kursów w ciągu roku szkolnego.

Myślą przewodnią rekolekcji była wierność ministranckiemu powołaniu do świętości. Podążając za tematyką wyznaczoną przez Ojca Świętego na Rok Kapłański ministranci poznawali podczas zajęć edukacyjnych życie i działalność świętych kapłanów, między innymi św. Jana M. Vianneya, św. Jana Bosko, św. Ojca Pio i św. Benedykta z Nursji. Zajęcia w małych grupach prowadzili animatorzy grup ministranckich. Tematyka tych zajęć nie ograniczała się jedynie do żywotów świętych kapłanów. Ministranci uzupełniali ponadto swoje wiadomości w dziedzinie muzyki kościelnej, liturgiki, Pisma Świętego, sztuki wymowy, oraz doskonalili swoje ministranckie umiejętności praktyczne. Ponieważ zgrupowanie odbywało się w domu zakonnym Ojców Paulinów, nie zabrakło również wykładów poświęconych historii i charyzmatowi zakonu paulińskiego. Podczas rekolekcji ministranci regenerowali również swoje siły fizyczne. Słoneczna pogoda sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. W codziennym programie, w myśl powiedzenia „w zdrowym ciele zdrowy duch”, sporo czasu przeznaczano na morskie kąpiele, wędrówki, wycieczki rowerowe, podchody i grę w piłkę.

Na koniec turnusu uczestnikom rekolekcji trudno było rozstać się ze sobą i z uroczym Łukęcinem. Szczególne podziękowanie należy się ojcu proboszczowi Piotrowi Urbankowi z zakonu Paulinów za wspaniałą gościnność i okazaną życzliwość. Już teraz zachęcamy wszystkich ministrantów do wzięcia udziału w przyszłorocznych rekolekcjach.