Znaleźć przyjaciół na całe życie Dotrzeć w najdalsze miejsca Łaską z nieba przezwyciężać własne słabości Pokonywać wspólnie tysiące kilometrów Zdobywać wiedzę i mądrość Być najbliższym świadkiem Wielkiej Tajemnicy W adoracji poczuć bicie serca Jezusa Strzelać piękne bramki Wspólnymi siłami dokonać rzeczy niemożliwych

Strzelcy bramek 2010/2011

Podstawówka

Aftyka 51
Mataj B. 24
Lis 23
Mysiak 22
Czyżyk 18
Jamroży T. 17
Knitowski 17
Kurowski 17
Śluzar 17
Mataj J. 16
Kernstein 15
Łączny 14
Więcko 11
Jucha 10
Różański 10
Tomczak 9
Krzystek 6
Siciński 6
Szyller 6
Szymczak 6
Kalbarczyk 5
Kamiński 5
Krawczak 5
Cichocki 4
Kopaniecki D. 4
Kopaniecki M. 4
Majka 4
Sołtysiak 4
Szymczak 4
Barzyk K. 3
Buchowski 3
Gajownik 3
Gorący 3
Sarnecki 3
Barzyk B. 2
Frąckowiak 2
Jamroży W. 2
Matusz 2
Mojsiewicz 2
Nowak 2
Rasman 2
Wieromiejczyk 2
Grabowiec 1
Grzywacz 1
Marzec 1
Michałowki 1
Miłoszewski 1
Nowacki 1
Olfderek 1
Porazik 1
Sadanowicz 1
Sarnecki 1
Stanowski 1